ยาเดี่ยว ยาตำรับ

ยาเดี่ยว ยาตำรับ

รณรงค์ให้คนไทยใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน ตั้งเป้าอีก 5 ปี ทุกโรงพยาบาลต้องใช้สมุนไพร 25% ของยาทั้งหมด

คุณวิเศษของยากวาดแสงหมึก

คุณวิเศษของยากวาดแสงหมึก

จากประสบการณ์การจริงการใช้ยากวาดแสงหมึกในผู้ใหญ่พบว่า ยาตำรับนี้มีคุณสมบัติดีในการรักษาโรคที่เกิดส่วนหัวทั้งหมด