เรื่องเล่าจากหมอแผนไทย

ชีวิตปลอดภัยจากอันตราย… อาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษยังคงครองแชมป์ปัญหาสาธารณสุข ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยเพราะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากการถ่ายอุจจาระ

อ่านต่อ