รับผิดชอบในการเก็บเกี่ยวและยั่งยืนเครื่องจักรสมุนไพร

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของ บริษัท ของเราที่มีต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, แหล่งที่มาจากผู้ผลิตพื้นเมืองของเราไม่เพียง แต่ แต่เรามั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนในกระบวนการการทำผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในทางใดทางหนึ่ง เราฝึกเก็บเกี่ยวความรับผิดชอบและทำการเกษตรอย่างยั่งยืนของสมุนไพร วิธีที่คุณอาจจะถาม นี่คือขั้นตอนบางอย่างที่เราใช้เพื่อรักษาสถานะของป่าฝนธรรมชาติ
 
 
 
 การเก็บรวบรวมสมุนไพร
 
 
 
 เมื่อเก็บเกี่ยวสมุนไพรจากป่าฝนมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวใด ๆ ไปยังรัฐที่เปราะบางอยู่แล้ว กว่าการเก็บเกี่ยวและการไถพรวนกว่าที่ดินที่ได้รับการระบุว่าเป็นสาเหตุสำหรับรัฐที่ละเอียดอ่อนในปัจจุบันของระบบนิเวศของเรา ดังนั้นเราจึงให้แน่ใจว่ารถเกี่ยวข้าวที่เราแหล่งที่มาจากการยึดถือปฏิบัติตามกฎทั่วไปไม่กี่เมื่อเวลามาถึงสำหรับการเก็บเกี่ยวสมุนไพร
 
 
 
 ที่สำคัญที่สุดคือการเก็บเกี่ยวสมุนไพรในเวลาที่เหมาะสม นี้เป็นสิ่งสำคัญเก็บเกี่ยวพวกเขาในความมั่นใจว่าเวลาที่อัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดชิมและสูงสุดในสรรพคุณทางยา เก็บเกี่ยวพวกเขายังเด็กเกินไปหรือมากเกินไปผู้ใหญ่จะส่งผลให้ขาดไม่พึงประสงค์ของคุณภาพและค่ายา อย่างไรก็ตามเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรแตกต่างจากสายพันธุ์สายพันธุ์ ใบส่วนใหญ่จะถูกเก็บรวบรวมหลังจากดอกตูมได้เกิดขึ้น แต่ก่อนที่ดอกตูมเปิด เมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรวบรวมโดยทั่วไปด้วยมือถ้าพวกเขาจะมีขนาดใหญ่หรือโรยลงบนผ้าจะรวบรวมพวกเขาหากพวกเขามีขนาดเล็ก
 
 
 
 เก็บเกี่ยวควรจะสามารถที่จะระบุว่าส่วนของพืชที่พวกเขาตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวและให้แน่ใจว่าพวกเขาเก็บเกี่ยวเดียวที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง การเก็บเกี่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งต้องการที่ไม่ได้เป็นเพียงสิ้นเปลือง แต่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม นี้จะสร้างความไม่สมดุลในระบบนิเวศเป็นแต่ละนั่งเล่นเป็นทั้งขึ้นและได้รับบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อการมีชีวิตทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อความสมดุล หากพืชเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่เมื่อทุกสิ่งที่เป็นที่ต้องการมีใบพืชไม่ได้รับโอกาสที่จะเติบโตและถ้าโรงงานไม่ได้ปลูกเมื่อมันตายมันจะส่งผลในการลดลงของประชากรสายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเก็บเกี่ยว ได้ทำในขนาดใหญ่
 
 
 
 อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต้องสะอาด; โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเก็บเกี่ยวเหลือใด ๆ ก่อนหน้า นี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อราและแบคทีเรียที่อาจได้รับในปัจจุบันในการเก็บเกี่ยวก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังอาจมีการเน่าเปื่อยสารและถ้าครั้งนี้มีการปนเปื้อนการเก็บเกี่ยวปัจจุบันก็จะไม่เพียง แต่ลดลงอย่างจริงจังที่มีคุณภาพของสมุนไพร แต่ยังส่งผลในการโจมตีเชื้อรา ใด ๆ สมุนไพรสดหรือสมุนไพรในกระบวนการของการอบแห้งควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ระบายอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าความชื้นที่ไม่ก่อให้เกิดจากการควบแน่น ในท้ายที่สุดนี้จะเสียสมุนไพร
 
 
 
 สิ่งสำหรับการเก็บเกี่ยวที่จะเก็บไว้ในใจก็คือการเก็บเกี่ยวเฉพาะสมุนไพรที่เจริญเติบโตได้ในความอุดมสมบูรณ์ วิธีการบางอย่างที่จะแจ้งให้ทราบถ้าสมุนไพรจะลดลงในประชากรตามระยะทางที่ดำเนินการระหว่างบ้านของพวกเขาและพื้นที่ที่สมุนไพรเติบโตและความขาดแคลนของสมุนไพร ถ้าจะใช้เวลาเดินทางอีกต่อไปและสมุนไพรจะได้รับยากที่จะหาก็หมายความว่าสมุนไพรจะถูก overharvested และการเก็บเกี่ยวสมุนไพรที่ควรจะหยุดที่จะให้ว่าสมุนไพร repopulate ส่วนที่ละเอียดอ่อนของพืชเช่นใบและดอกควรจะเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวัง Mar เล็กน้อยที่พวกเขาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์เช่นเดียวกับที่นำไปสู่การเน่าเสียของการเก็บเกี่ยวทั้งหมด หนึ่งใบมลทินหรือดอกไม้ที่จะนำไปสู่การหลั่งเอนไซม์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะทำให้เกิดใบอื่น ๆ หรือดอกไม้ที่จะเริ่มต้นการเสียเช่นกัน
 
 
 
 ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันความเสียหายของพืชที่ไม่จำเป็นเช่นนี้อาจนำไปสู่การโจมตีแมลงติดเชื้อราหรือแม้กระทั่งการตายของพืช ความเสียหายทางกลต้องการที่จะหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ดังนั้นเครื่องมือสำหรับการรวบรวมสมุนไพรจะต้องมีการเลือกอย่างระมัดระวังและรักษาความสะอาด อย่างไรก็ตามสมุนไพรส่วนใหญ่ต้องมีการจัดการที่ละเอียดอ่อนมากและมักจะมีการดึงมือเพื่อให้แน่ใจว่าความเสียหายที่เป็นให้น้อยที่สุด
 
 
 
 มีหลายวิธีที่จะเก็บเกี่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพืชอยากมี ยกตัวอย่างเช่นการเก็บเกี่ยวรากจะนำมาซึ่งการเก็บเกี่ยวที่จะขุดที่ระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม (12 นิ้ว) จากรากหลัก ไม่มีส่วนเสียหายที่ควรจะเกิดกับรากหลัก (ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นรากแก้ว) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเพราะนี่คือชีวิตให้กระดูกสันหลังของพืช นี้มักจะเกี่ยวข้องกับรากซึ่งมีการเก็บเกี่ยวจากต้นไม้ เฉพาะรากด้านข้าง (รากที่สาขาออกไปจากรากแก้ว) ควรจะนำมาจากต้นไม้ เมื่อหลุมขุดและรากนำหลุมควรจะปกคลุมเพื่อป้องกันพืชต่อการติดเชื้อและแมลงศัตรูพืช พวกเขาชนิดของความเสียหายที่จะรวมถึงการตัดเช่นผู้ที่ทำโดยจอบ จึงมีความจำเป็นที่จะขุดสำหรับรากด้านข้างที่ระยะทาง
 
 
 
 ในทางตรงกันข้ามการเก็บเกี่ยวเปลือกจะทำในปริมาณที่ จำกัด จากต้นไม้แต่ละต้น เปลือกปอกเปลือกในขนาดเล็กยาวแถบแนวตั้งโดยใช้บางใบมีดมีความยืดหยุ่นหรือมีดพุ่มไม้ไม่เคยด้วยขวาน นี้คือการป้องกันความเสียหายของต้นไม้ทั้งหมด เห่าเสียงเรียกเข้าหรือการปฏิบัติของการลบเส้นรอบวงทั้งหมดของลำต้นไม่ควรได้รับการฝึกฝนเป็นต้นไม้จะไม่สามารถที่จะได้รับสารอาหารใด ๆ จากรากจึงนำมันจะตายซึ่งทำให้ทั้งโรงงานไม่เพียง แต่ใช้ไม่ได้ แต่ลดลงของประชากรพืช ได้เป็นอย่างดี เปลือกที่เหลือตามที่เป็นอยู่
 
 
 
 เพื่อเก็บเกี่ยวสมุนไพรใบใบจะดึงออกมาเป็นรายบุคคล การใช้เครื่องมือเช่นการตัดแต่งกิ่งกรรไกรความเสียหายพืช ใบปอกไม่ควรจะปฏิบัติเช่นนี้ลดลงอย่างมากโอกาสในการอยู่รอดพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทุกใบจะหายไป ใบปอกเป็นชื่อของมันหมายถึงแถบไปทั้งหมดใบโดยไม่คำนึงถึงสถานะของการกำหนด มันจะไม่ทำให้ความรู้สึกที่จะตัดทุกใบเดียวและดอกไม้ แต่จะใช้เวลาเพียงใบผู้ใหญ่จะได้หรือไม่ พืชที่ต้องการใบเพื่อดำเนินการต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อให้อยู่รอด
 
 
 
 เมื่อเก็บรวบรวมผลไม้ต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่เหลืออยู่คนเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการงอก ไม่ได้ทั้งหมดเป็นผลไม้ที่ดีควรจะเก็บเช่นเดียวกับบรรดาผลไม้ที่ดีจะสามารถที่จะผ่านในยีนของพวกเขาสำหรับพืชที่แข็งแกร่งในอนาคตหรือต้นไม้ที่จะเติบโต
 
 
 
 ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัท ของเรามีข้อตกลงไม่มีความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมกับผลิตภัณฑ์ของเรา พืชใด ๆ ทั้งที่มีการปลูกสร้างจึงต่ออายุแหล่งที่มาของสมุนไพรของเรา
 
 
 
 ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
 
 
 สำหรับสมุนไพรฟาร์มของเราทำการเกษตรอย่างยั่งยืนมีประสบการณ์ ทำการเกษตรอย่างยั่งยืนรายละเอียดการใช้งานของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมในทางใดทางหนึ่ง สิ่งใดก็ตามที่เกิดในห้องปฏิบัติการจะไม่ถูกนำมาใช้
 
 
 
 มีมากในด้านการครอบในการทำการเกษตรที่ยั่งยืน จากพื้นฐานของการใส่ปุ๋ยดินและการเลือกพืชที่เหมาะสมกับคนที่รู้จักกันน้อย แต่อย่างเท่าเทียมกันเป็นสำคัญ; เช่นวิธีที่จะทำให้ศัตรูพืชออกไปและใช้ฆ่าวัชพืชอินทรีย์ คุณสมบัติทั้งหมดจะต้องนำมาพิจารณาเมื่อการฝึกทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
 
 
 สมุนไพรในผลิตภัณฑ์ของเรามีการเจริญเติบโตโดยไม่ต้องสารกำจัดศัตรูพืช การทำเช่นนี้การปลูกพืชหมุนเวียนถูกนำมาใช้เป็นมัน stunts การเจริญเติบโตของศัตรูพืชบางอย่างโดยการเจริญเติบโตของพืชอื่นที่ไม่ได้เป็นอาหารของมัน พืชตระกูลถั่วเช่นถั่วลิสง, มีการรวบรวมไว้เป็นอย่างดีและพวกเขาแนะนำไนเตรตที่จำเป็นมากลงไปในดินทำให้สมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อต่อสู้กับศัตรูพืชใด ๆ สมุนไพรบางอย่างที่มีการปลูกเพื่อขับไล่พวกเขาเช่นกระเทียมซึ่งขับไล่หนอนราก การควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพยังมีประสบการณ์เช่นการส่งเสริมให้ ladybirds ในแพทช์สวนเหยื่อเพลี้ย
 
 
 
 สำหรับการควบคุมวัชพืชคลุมดินถูกนำมาใช้; เช่นเศษไม้ มันจะถูกกระจายไปในชั้นบางบนพื้นดิน นอกจากนี้การลดลงของประชากรวัชพืชจะช่วยให้ความชื้นในดินลดความจำเป็นที่จะต้องลงไปในน้ำสมุนไพร คลุมดิน แต่จะทำเท่าที่จำเป็น การดูแลจะมาเป็นวัสดุคลุมดินไม่ให้สร้างขึ้นรอบลำต้นสร้าง “ภูเขาไฟ” ซึ่งอาจนำไปสู่โรครากเน่าและรบกวนข้อผิดพลาดเนื่องจากการสะสมของความชื้น ความชื้นจึงไม่สามารถที่จะหลบหนีนำไปสู่ปัญหาดังกล่าว การใช้วัสดุคลุมดินพลาสติกซึ่งเป็นหลักแผ่นพลาสติกครอบคลุมพื้นดินจะหลีกเลี่ยง ในขณะที่มันจะทำงานของมันในการป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชก็ยังดักความชื้นโดยไม่อนุญาตให้มันด้วยวิธีที่จะหลบหนีที่นำไปสู่โรครากเน่า นอกจากนั้นทิ้งคลุมด้วยหญ้าพลาสติกเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากลักษณะที่ไม่ย่อยสลายของมัน
 
 
 
 สมุนไพรในความต้องการแสงแดดทั่วไป แต่เนื่องจากความร้อนที่รุนแรงที่ปกครองประเทศในเขตร้อนส่วนใหญ่สภาพอากาศที่พวกเขาจะปลูกในที่ร่มบางส่วนแสงแดดมากเกินไปสามารถฆ่าพวกเขา สมุนไพรมักจะชอบปุ๋ยหมักที่ไม่ได้เป็นขนาดกะทัดรัดเพื่อให้ดินจะผสมปุ๋ยหมักเพื่อให้สมุนไพรในการหายใจ
 
 
 
 โดยทั่วไปสมุนไพรควรจะเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุมักจะประมาณ 3-5 เดือนหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพร ยกตัวอย่างเช่นใบโหระพาใหม่มีการเก็บเกี่ยวเสมอเพื่อป้องกันพืชจากดอก เมื่อดอกไม้ใบโหระพาตายพืช อย่างไรก็ตามในประเทศเขตร้อนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียสมุนไพรในท้องถิ่นมีความอดทนรักและจะเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องช่วยเหลือมาก