คุณวิเศษของยา ปโตฬาธิคุณ

คุณวิเศษของยา ปโตฬาธิคุณ

เมื่อสามปีที่แล้ว ผู้เขียนได้มีโอกาสคุยกับหมอพื้นท่านหนึ่งบ้านที่ระยอง ท่านได้เล่าให้ฟังว่าเคยรักษาผู้หญิงคนหนึ่ง มาด้วยอาการตัวดำแห้ง คุณหมอได้ใช้ยาปโตฬาธิคุณตำรับเดียว อาการตัวดำติดผิวหนัง (มิใช่ผิวดำ) ก็ค่อยๆจาง มีน้ำมีนวลดังเดิม หลังจากนั้นผู้เขียนได้มีโอกาสใช้ยาตำรับนี้กับคนไข้ 3 ราย ได้ผลดีเช่นกัน

ก่อนที่จะพูดถึงสรรพคุณยาตำรับนี้ ขออธิบายลักษณะอาการผิวดำแห้งว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

ปรากฏการณ์ที่เห็นผิวดำแห้งนั้นเป็นภาวะของโลหิตดำร้อนติดผิวหนัง หรือสันนิบาตโลหิตเนื่องจากพิษไข้เรื้อรัง ไข้กำเดา หรือการรับประทานยาปฏิชีวนะบางชนิด ปอดไม่สามารถทำการฟอกโลหิตดำได้จะด้วยเหตุใดก็ตาม เม็ดโลหิตดำซึ่งแทรกซึมตามเนื้อหนังจึงปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้น ลักษณะผิวดำนี้เป็นปลายทางของโรคเกี่ยวกับปอด และ ตับ

ยาตำรับนี้มีสรรพคุณลดความร้อนของโลหิต ขณะเดียวกันก็ช่วยขับเลือดลมให้เดินได้ จึงสามารถเห็นผลของยาได้เพียงใช้ยาชุดเดียวนั้นเพื่อแก้ปัญหาเลือดดำติดผิวหนัง รายละเอียดอื่นดูได้จาก พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ ว่าด้วยเรื่อง โลหิตพิการหรือแตก

ตัวยา 31 ชนิด ประกอบด้วย กลุ่มยารักษาไข้รสขม กลุ่มยาขับลมรสร้อนและสุขุม กลุ่มยาถ่าย และกลุ่มยาปรับธาตุ

บอระเพ็ด ข่าตาแดง กระชาย เมล็ดผักกาด จันทน์ทั้งสอง มะแว้งต้น จันทนา หัวแห้วหมู ไพล รากขัดมอน สะค้าน รากช้าพลู จุกโรหินี สนเทศ กรุงเขมา เปลือกมูกหลวง รากตองแตก แฝกหอม กฤษณา กระลำพัก ชะลูด ขอนดอก สมอทั้งสาม อบเชย ดอกพิกุล ดอกบุนนาค สารภี เกสรบัวหลวง
ยาทั้งหมดนี้น้ำหนักอย่างละเท่ากัน ต้มสามเอาหนึ่ง แทรกดีเกลือตามธาตุ